CS.AWARD.
Poppo
Poppo.
9 August, 2013.

ในโลกทุนนิยม ที่เต็มไปด้วยอุณหภูมิการแข่งขันทางธุรกิจ ที่วัดผลความสำเร็จด้วยชัยชนะ และกำไรสูงสุด อาจกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไป เพราะหลายสิ่งหลายอย่างได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า…

Conergy++
Conergy++.
9 August, 2013.

Conergy++ คือชื่อผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการออกแบบซอฟต์แวร์ Imagine Cup 2008 ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยกันประหยัดพลังงาน และช่วยกันลดภาวะโลกร้อน…

[ 1