CS.INTERNSHIP.
CS#11 Internship Experiences
CS#11 Internship Experiences.
22 October, 2014.

หลังจากที่ได้อ่านประสบการณ์การฝึกงานของปีที่แล้ว คราวนี้มาถึงคราวของพี่ๆ CS#11 บ้างครับ  น่าสนใจไม่แพ้ปีที่แล้วเช่นกัน  -------------------------------------------------------- ชื่อ: ภากร ตั้งแสนยากร [Bank] ชื่อสถานที่ฝึกงาน:…

*เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของการฝึกงาน* - การฝึกงานนั้นใช้เวลาฝึกตั้งแต่ 8-9ช.ม แล้วแต่บริษัท - ประมาณเดือนที่2ของการฝึกงาน ช่วงต้นๆถึงกลางๆเดือน จะมีอาจารย์ มาเยี่ยมที่บริษัท (ก็ขอให้น้องๆเตรียมตัวรับมือไว้…

สวัสดีครับ/ค่ะ  ก็ใกล้แล้วสำหรับการฝึกงานของชาว CS ปี3 ที่กำลังจะขึ้น ปี4  ในช่วงปิดเทอมเล็กๆ2เดือนนั้น เป็นช่วงที่ทางคณะจะให้นักศึกษาชั้นปีที่3นั้น ออกไปฝึกงานตามบริษัทต่างๆเพื่อสั่งสมประสบการณ์การทำงารจริงๆและความรู้ใหม่จากสถานที่ฝึกงาน…

[ 1